Tag en rundtur

Vores partnere er nøglen til vores succes

Uden partnere ville der ikke være noget GreenLab. Vi har to typer partnere:
Partnere der er en direkte del af vores grønne industripark og eksterne innovations- og teknologipartnere.

Virksomhedspartner: Michael Bisgaard

En af vores vigtige lokale partnere er Michael Bisgaard der leverer gødning og grøn biomasse til Greenlab Skive Biogas. I alt bliver cirka 500.000 ton gødning og biomasse leveret til anlægget hvert år.

Partner i industriparken: Quantafuel

Quantafuel ligger i GreenLabs industripark. Her producerer direktør Rasmus Hvid Kærsgaard og hans medarbejdere højkvalitets petrokemiske produkter baseret på plastikaffald, der ikke kan genbruges på andre måder.

Ekstern GreenLab partner: All NRG

All NRG leverer arbejdskraft og projektløsninger til vindenergisektoren i hele verden. Sammen driver vi den kompetenceudvikling, der er nødvendig, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

Partnere i den grønne industripark

Industriparken er hjertet i vores foretagende. Her findes en række grønne virksomheder, som deler vores vision om at blive ledende inden for grøn energi, bæredygtig produktion og intelligente netværksløsninger.

GreenLabs eksterne innovations- og teknologipartnere

Vi er afhængige af en række partnerskaber, der gør os i stand til at skabe forandring og skubbe grænserne for teknologi og samarbejde, så vi kan finde fælles forståelse mellem politikere, forsyningsselskaber, kommercielle, offentlige og akademiske spillere. Disse partnere dækker over højere uddannelsesinstitutioner, energi- og forsyningsselskaber og kommercielle aktører med dybt kendskab til grøn energi og P2X.