Tag en rundtur

Kom på virtuelt besøg!

Klik dig igennem 3D kortet nedenfor og lær vores grønne industripark og virksomheder at kende. Husk at klikke på vindmøllen i bunden af kortet – så kan du se hvor vores vind- og solpark ligger.

Vores partnere er nøglen til vores succes

Uden partnere ville der ikke være noget GreenLab. Vi har to typer partnere:
Partnere der er en direkte del af vores grønne industripark og eksterne innovations- og teknologipartnere.

Partner i industriparken: Vestjyllands Andels søstjernefabrik

Vestjyllands Andels søstjernefabrik producerer protein til dyrefoder af søstjerner fisket i Limfjorden. Søstjerneprotein er et bæredygtigt alternativ til soja og bruges som ingrediens i økologisk foder til svin og kyllinger.

Vestjyllands Andels søstjernefabrik
Her laves søstjerner, rejeskaller og græs om til en bæredygtig proteinkilde ved at dehydrere biomassen.

Partner i industriparken: Stiesdal

Stiesdals SkyClean-anlæg udnytter halm og andre restprodukter fra landbruget til at producere grøn brændsel samt opsamle og lagre CO2. Halvdelen af kulstoffet i restprodukterne omdannes til biokul, mens den anden halvdel bliver til olie og gas.

*Stiesdal SkyClean kører i perioden 25-27 oktober 2023 forsøg med pelleteret biogasrestfibre til produktion af biokul og grøn energi. Forsøget skal belyse hvorvidt der mod forventning kan forekomme forandret lugtmønster ved SkyClean anlægget.

Stiesdal
Stiesdal blev grundlagt med det formål at udvikle og kommercialisere teknologier, der har stor indflydelse på at afbøde klimaforandringerne.

Partner i industriparken: NOMI4S

NOMI4S håndterer affald – eller nærmere, ressourcer – for GreenLab og Skive Kommune. NOMI4S håndterer også materialestrømmene for de virksomheder, der ligger i GreenLab.

NOMI4S
NOMI4S er GreenLabs genbrugsstation, der håndterer genanvendeligt affald på en miljørigtig og ressourcebevidst måde.

Virksomhedspartner: Michael Bisgaard

En af vores vigtige lokale partnere er Michael Bisgaard, der leverer gødning og grøn biomasse til Greenlab Skive Biogas. I alt bliver cirka 500.000 tons gødning og biomasse leveret til anlægget hvert år.

Michael Bisgaard
Michael Bisgaard driver et økologisk landbrug tæt på GreenLab og er en del af en stor leverandørorganisation, der holder biogasanlægget i gang.

Partner i industriparken: Quantafuel

Quantafuel ligger i GreenLabs industripark. Her producerer direktør Rasmus Hvid Kærsgaard og hans medarbejdere højkvalitets petrokemiske produkter baseret på plastikaffald, der ikke kan genbruges på andre måder.

Quantafuel
Quantafuel producerer højkvalitets petrokemiske brændstoffer og kemiske produkter baseret på ikke-genanvendeligt plastikaffald.

Partnere i den grønne industripark

Industriparken er hjertet i vores foretagende. Her findes en række grønne virksomheder, som deler vores vision om at blive ledende inden for grøn energi, bæredygtig produktion og intelligente netværksløsninger.

GreenLabs eksterne innovations- og teknologipartnere

Vi er afhængige af en række partnerskaber, der gør os i stand til at skabe forandring og skubbe grænserne for teknologi og samarbejde, så vi kan finde fælles forståelse mellem politikere, forsyningsselskaber, kommercielle, offentlige og akademiske spillere. Disse partnere dækker over højere uddannelsesinstitutioner, energi- og forsyningsselskaber og kommercielle aktører med dybt kendskab til grøn energi og P2X.